Validace zákazníka - ověření věku

Pro úspěšné dokončení objednávky jsme nuceni dle § 6 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ověřit dovršení věku 18 let kupujícího spotřebitele.

Za tímto účelem je v sekci “košík” zřízeno tlačítko pro nahrání dokladu totožnosti ze kterého jsme schopni ověřit Váš věk (občanský průkaz, cestovní pas) a objednávku tak řádně dokončit.

Vaše osobní údaje slouží výhradně k ověření věku a nebudou použity pro jiné účely než pro danou koupi ani nebudou předány žádné jiné osobě.

Děkujeme za pochopení.

You must be adult to view this site

If you are not adult, please leave this site.


I am adult